מחירון

מחירון כרטיסי הביקור הדיגיטליים שלנו

מחירון לכרטיסי הביקור הדיגיטליים שלנו – עיצובים בלי סוף – כל עסק יקבל את העיצוב המיוחד שלו

כרטיס בסיסי

20 ₪

בחודש

או 200 ₪ / שנתי

כרטיס מקצועי - פופולרי

40 ₪

בחודש

או 400 ₪ / שנתי

כרטיס לחברות

200 ₪

בחודש

או 2000 ₪ / שנתי